โดยคุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

“งานในส่วนนี้จึงครอบคลุมไปถึงอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขที่กระทบกับผลกำไรของบริษัทในงบการเงินแบบต่างๆ”

         มีคนถามกันมาอยู่ตลอดว่าฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นทำอะไร บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของแผนกนี้เลยด้วยซ้ำ ทั้งที่จริงแล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า “แอคชัวรี”) นั้นได้อยู่คู่กับบริษัทประกันภัยมานาน และหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแอคชัวรีรุ่นบุกเบิกของบริษัทที่ตัวเองสังกัดอยู่นั้นอาจจะเป็น CEO หรือ CFO ที่ไหนซักแห่งไปแล้วก็ได้

         ผมเองนั้นได้ทำงานในฐานะของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านั้นได้เป็นแอคชัวรีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ประมาณ 6 ปี จนกระทั่งเพิ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงให้กลับมาประจำอยู่ในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรองประธานฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยรับผิดชอบ Corporate Actuarial ทั้งหมด ซึ่งจะว่าไปแล้วงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานหลังบ้าน ที่เราจะคอยดูแล “สถานภาพการเงินของบริษัท” ไม่ว่าจะเป็นผลกำไรของบริษัทในหลายๆ แง่มุม ไปจนถึงการดูแลความสามารถในการอยู่รอดได้ของบริษัทในอนาคต

         งานในส่วนนี้จึงครอบคลุมไปถึงอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขที่กระทบกับผลกำไรของบริษัทในงบการเงินแบบต่างๆ ซึ่งก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลในอดีตทุกอย่างเพื่อทำเป็นสถิติขึ้นมาไว้จำลองเหตุการณ์ในอนาคตให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วยแบบต่างๆ อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนของบริษัทในอนาคต หรือแม้กระทั่งเงินปันผลที่จ่ายให้ลูกค้า เป็นต้น

เราจะต้องศึกษาข้อมูลในอดีตทุกอย่างเพื่อทำเป็นสถิติขึ้นมาไว้จำลองเหตุการณ์ในอนาคตให้กับบริษัท

         เพราะในความเป็นจริงแล้วเราต้องไม่ลืมว่าธุรกิจประกันภัยนั้นรับเงินมาก่อน แล้วจึงมีต้นทุน (จ่ายเคลม) เกิดขึ้นทีหลัง ทำให้งานสถิติและการตั้งสมมุติฐานต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นมีความสำคัญกับธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก งานทุกอย่างของแอคชัวรีจึงมีทฤษฎีรองรับหมด ไม่ว่าจะเป็น สถิติ แคลคูลัส การเงิน การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเบื้องต้น การสร้างแบบจำลองทางการเงิน การสร้างแบบจำลองความเสี่ยง รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจและเรื่องราวของสังคม ฯลฯ อีกนัยหนึ่งคือ “แอคชัวรีต้องรอบรู้ และสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้”

“แอคชัวรีต้องรอบรู้ และสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้”

         แอคชัวรีจะพยากรณ์สิ่งต่างๆ ออกไปในระยะยาวเพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์ ถ้าพูดกันถึงนิยามกันจริงๆ แล้ว แอคชัวรีคือผู้ตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บางครั้งพวกเขาถูกเรียกว่านักวิศวกรการเงินหรือนักคณิตศาสตร์เพื่อสังคม เพราะความสามารถทางธุรกิจและการวิเคราะห์อันเป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

แอคชัวรีคือผู้ตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บางครั้งพวกเขาถูกเรียกว่านักวิศวกรการเงินหรือนักคณิตศาสตร์เพื่อสังคม

         Corporate Actuarial team จึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายการลงทุน ฝ่ายวางแผนธุรกิจ รวมถึงฝ่ายที่คอยให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในสำนักงานใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศ และที่ขาดไม่ได้ก็คือการสื่อสารทำความเข้าใจกับหัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนอื่นๆ ให้เข้าใจว่าสถานภาพการเงินของบริษัทในขณะนั้นเป็นอย่างไรอีกด้วย

         ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายจากแผนกคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่คงต้องขอยกยอดไปกล่าวถึงในวันหลัง เมื่อมีโอกาส (และหน้ากระดาษ) ครับ